Selo Vojnegovac

24 Aug

Selo Vojnegovac se nalazi na 11 km jugoistočno od Pirota u pravcu granice sa susednom Republikom Bugarskom. Preko samog atara sela prolazio je starorimski put Via Militaris , ali i srednjevekovni putevi prema manastiru Poganovo. Atar samog sela izuzetno je povoljan za šetnju, lov sitne i pernate divljači.