24 Aug

Selo Visočka Ržana

Selo Visočka Ržana, nalazi se na 27 km od Pirota, u  centru Gornjeg Visoka na sastavu Dojkinačke i Slavinjske reke. Selo ima takav položaj da se relativno brzo može stići do sela koja se nalaze u njegovom neposrednom okruženju. Na 3 km od sela, u delu vikend naselja Vrelo nalazi se ...

24 Aug

Selo Slavinja

Do sela Slavinja se dolazi za oko 45 min automobilom od Pirota. Selo Slavinja nalazi se na 32 km istočno od Pirota i leži na krajnjem zapadnom delu Gornjeg Visoka u podnožju stenovitog i neprohodnog Vidličkog masiva na teritoriji Parka prirode “ Stara planina”. Po predanju ovo je jed...

24 Aug

Selo Jelovica

Do staroplaninskog sela Jelovica se dolazi za oko 45 min automobilom od Pirota. Nalazi se na 33 km severoistočno od Pirota na masivima Stare planine, u dolini Jelovičke reke, na teritoriji Parka prirode Stara planina. To je omanje selo i poslednje je naselje prema granici sa Bugarskom. U samom sel...

24 Aug

Selo Rsovci

Do sela Rsovci se dolazi za oko 35 min automobilom od Pirota. Selo Rsovci je još jedno od gornjevisočkih sela u podnožju Stare planine, na levoj obali reke Visocice. Nalazi se na 24 km istočno od Pirota na teritoriji Parka prirode “Stara planina”. Na 2 km od sela nalazi se mana...

24 Aug

Selo Dojkinci

Do staroplaninskog sela Dojkinci dolazi se za oko 45 min automobilom od Pirota. Selo Dojkinci se nalazi 38 km na severoistočno od Pirota na teritoriji Parka prirode “Stara planina”. Na 1 km ispred sela nalazi se crkva Sv.Nikola iz 15 v. Kroz selo protiče planinska Dojkinačka reka boga...