24 Aug

Stara Planina

Uredbom iz 1997. g. Stara planina je stavljena pod zaštitu i proglašena je za park prirode. Kao takva svrstana je u prvu kategoriju zaštite. Celo ovo područje karakteriše veliki broj biljnih i životinjskih vrsta, a posebno onih koje su endemične pa zato i čine ovo pod...