Nove info table na Staroj planini

10 Jun

U Parku prirode Stara planina, pored već postećih informativnih tabli i obaveštenja u svim pravcima i blizu svih poznatijih odmarališta i izletišta, postavljene su i nove table sa prikazom biodiverziteta Stare planine. Info table postavljene su u Dojkincima, selu Brlog i odmaralištu Vrelo.