Konkurs ruralnog razvoja otvoren do 16. juna 2024.

10 Jun

Konkurs grada Pirota koji se odnosi na podsticaje ruralnog razvoja otvoren je do 16.juna 2024.godine.Za podsticaj je predviđeno 3.000.000 dinara i subvencioniše se polovina ovog iznosa bez pdv-a.Investicije koje su prihvatljive ovim konkursom su:

Ulaganje u rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju, investiciono i tekuće održavanje u cilju privođenja nameni, kao i nabavka opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u ruralnim sredinama u ugostiteljskim objektima u domaćoj radinosti.

Pozivamo sve koji imaju nameru da se bave seoskim turizmom da iskoriste sredstva grada na osnovu ovog konkursa.

Detaljne informacije o konkursu možete pročitati na sledećem linku:Konkurs ruralnog razvoja