Crkva Svetog Jovana Krstitelja u selu Gostuša

25 Feb

Crkva Svetog Jovana Krstitelja u selu Gostuša sagrađena je 1835.godine,na temeljima crkve iz nepoznatog perioda i smatra se jednim od najstarijih objekata u selu.Građena je kao jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i kamenim zidinama na kojima je bio postavljen krov od kamenih ploča,po kojima je selo Gostuša i poznato.Vremenom je došlo do razmicanja ploča i prokišnjavanja crkve a kasnije do urušavanja.Delimično je obnovljena  1938.godine,pri čemu su  umesto kamenih ploča,na krovu crkve postavljeni crepovi.

Tokom 2019.godine u okviru konzervatorskog kampa,od strane Fondacije „Arhitekta Aleksandar Radović“ iz Niša,kamene ploče su vraćene na krovu,na apsidi crkve,i izgrađen je potporni zid.