Selo Gradašnica

24 Aug

Selo Gradašnica se nalazi na 3 km severoistočno od Pirota na obroncima Stare planine u dolini Gradašničke reke. Legenda kaže da je najstarije naselje u čitavom kraju.Nekada su tu postojale vodenice (25), dok danas radi samo jedna. Tragovi postojanja izvora Dag-banjice, vode poreklo još u antičko doba kada je služilo kao lečilište. U centru samog sela nalazi se crkva Sv.Bogorodica sagrađena u prvoj polovini 19.v.