31 Aug

JN Materijal za Ugostiteljstvo

Zainteresovani za učešće u javnoj nabavci materijal za ugostiteljstvo redni br. 03/2016,potrebnu dokumentaciju mogu preuzeti putem sledećih linkova:

Konkursna dokumentacija
Saznaj Više

31 Aug

JN Oprema za kuhinju

Zainteresovani za učešće u javnoj nabavci opreme za kuhinju redni br. 02/2016,potrebnu dokumentaciju mogu preuzeti putem sledećih linkova:

Konkursna dokumentacija
Saznaj Više