24 Aug

Selo Dojkinci

Do staroplaninskog sela Dojkinci dolazi se za oko 45 min automobilom od Pirota. Selo Dojkinci se nalazi 38 km na severoistočno od Pirota na teritoriji Parka prirode “Stara planina”. Na 1 km ispred sela nalazi se crkva Sv.Nikola iz 15 v. Kroz selo protiče planinska Dojkinačka reka boga...

24 Apr

Sukovo

Selo  Sukovo  nalazi se u jugoističnom delu  Pirotske kotline, 18 kilometara od grada, na levoj obali reke Jerme. Selo spada u tip razbijenih sela, sastavljeno  od  više  mahala. Leži na nekoliko brežuljaka, na  ograncima  Vlaške planine. Loci...