Pirotsko kulturno leto

30 Aug

Manifestacija koja obuhvata literarne i pozorišne komade, muzičke i filmske predstave i kulturne festivale. Raniji nazivi za ovu manifestaciju bili su „Lemek“, „Agora“ i svaka manifestacija imala je za cilj da zabavi ljude ovoga kraja raznovrsnim kulturnim programima za sve uzraste u toku celog leta. Pirotsko leto obiluje kulturno-umetničkim programima, koji se uglavnom dešavaju u toku večeri. Mesto održavanja nekoliko lokacija u gradu počev od Muzeja ponišavlje, preko Galerija, Arhiva, Doma kulture, pirotske tvrđave Kale do gradskih trgova i šetališta Kej.

Trajanje manifestacije od 01.07. - 31.08.
Organizator manifestacije Dom kulture Pirot
Telefon za informacije: 010/321-666,
mail:domkulturepirot@gmail.com
www.dkpirot.com

Galerija