24 Aug

Selo Gostuša

U podnožju Stare planine, ispod prostrane visoravni “Belan”, u blizini Zavojskog jezera, udaljeno 25 kilometara severoistočno od Pirota nalazi se selo Gostuša. Selo leži na obalama Gostuške reke, načičkano bez ikakvog reda, sa kućama pokrivenim kamenim pločama. U bli...

24 Aug

Selo Pakleštica

Na prelepim obroncima Stare planine, u Donjem visoku, pored Zavojskog jezera na 23 km severoistočno od Pirota smešteno je ovo planinsko selo.Selo je po predanju nastаlo za vreme turske vladavine. Od samog sela reka Visočica stvara akomulaciju HE Zavoj. Samo selo je idealno za lovce i ribol...

24 Aug

Selo Gradašnica

Selo Gradašnica se nalazi na 3 km severoistočno od Pirota na obroncima Stare planine u dolini Gradašničke reke. Legenda kaže da je najstarije naselje u čitavom kraju.Nekada su tu postojale vodenice (25), dok danas radi samo jedna. Tragovi postojanja izvora Dag-banjice, vode poreklo...

24 Aug

Selo Temska

Severozapadno od Pirota, na udaljenosti od 15 km, drugo po veličini u pirotskom kraju nalazi se selo Temska. Smešteno je u podnožju Stare planine. U okolini Temske postoje tragovi naselja iz rimskog doba, kao i srednjevekovna tvrđava i manastir Svetog Đorđa iz 14. veka, u narodu poznatij...

24 Aug

Selo Topli Do

 Selo Topli Do,od Pirota je udaljeno 33 km i najbliže je selo vrhu   Midžor (2.169m). Nalazi se u Parku prirode Stara planina. Samo selo  zadržalo  je u mnogome svoj izgled u arhitekturi od pre 100 godina i kao takvo sigurno predstavlja jedno oa najaut...