26 Aug

Spomenik oslobodiocima Pirota od Turaka

Spomenik oslobodiocima Pirota od Turaka podignut je u starom delu grada pod nazivom Tija Bara gde je živelo isključivo hrišćansko stanovništvo u vreme turske okupacije. Nakon dugih borbi grad je konačno oslobođen 28. decembra 1877. godine kada se u jutarnjim časovima turska vojsk...

26 Aug

Tvrdjava Kale – Pirotski grad, Momčilov grad

Pirotska tvrđava  predstavlja manje utvrdjenje sa kulama i zidnim platnima. Tvrdjava se sastoji od tri dela: gornjeg grada sa donžon kulom, srednjeg dela sa bedemom i dve kule, i najnižeg - donjeg grada sa bedemom i zidanim rovom. Prolazeći kroz različite vremenske periode,tvr...

26 Aug

Česma Guševica

Nastala je u tursko vreme, odolevala vremenu, promenama (sistemskim, ekonomskim, državnim, partijskim), ratovima i rušenjima, raznim “koncepcijama”, ostala je legenda grada i ovih krajeva preko reke. Tako je i nastala krilatica Piroćanaca koji su svakom “dođošu” značajno govorili: “K...