Delatnosti

Turistička organizacija se bavi organizacijom izleta, obilascima kulturno-istorijskih spomenika, objekata i lokaliteta, obilaskom grada u pratnji lokalnih vodiča, zakazivanjem i najavom poseta, organizuje kulturne i sportske manifestacije, sajmove, posebno one sa etno obeležjima ovog kraja, kongrese i naučne skupove, seminare, podizanje turističke kulture stanovništva ovog područja, priprema za prepoznatljivi brend sa ovog područja, razne promocije, priredbe, kao i moguænost plasiranja proizvoda sa etno obeležjima ovog područja, daje informacije i druge nepomenute usluge.