O Pirotu

23 Aug

https:/Pirot vodic video

Položaj ove oblasti uslovljen je brojnom raznovrsnošću turističkih atrakcija  kao i njihovim različitim teritorijalnim rasporedom. Osim toga što zavisi od objekata i motiva, isto tako zavisi i od turističkog pravca kretanja, pa je za ovaj region vezan istočno-mediteranski pravac, tj. pravac koji povezuje Zapadnu i Srednju Evropu sa Bliskim istokom i Istočnim Mediteranom.

Samo područje grada Pirota okruženo je sa severa i severoistoka Starom planinom, sa najvišim vrhom Midžorom (2.169 m n.v.) Južni i jugozapadni rub Pirotske kotline čine ogranci Vlaške planine ( 1442 m n.v.) i Suve planine ( 1809 m n.v.) a severozapad Pirotske kotline okružuju ogranci Svrljiške planine ( 1334 m n.v.)

Ovde je  prolazio je stari antički put, poznat pod nazivom Via Militaris ( vojnički put), kasnije nazvan Carigradski drum.Grad je, prolazeći kroz različite vremenske periode, dobijao različita imena, pa je za vreme Rimskog carstva, u III i IV veku, imao naziv TURRES ( kula). Kroz vreme Pirot je dobijao nazive, kao što su: Pirgos, Thurib, Momčilov grad, Kale. Arheološkim istraživanjem srednjeg dela Pirotskog grada, rezultati ukazuju da je na tom mestu postojalo naselje još pre 5000 godina. Daljim istraživanjima u predelu starog grada otkriveni su i drugi tragovi iz eneolita i gvozdenog doba, a zatim i iz perioda Antike, rane Vizantije i srednjeg veka.

Danas je to grad sa istom važnošću koju je imao i u prošlosti, a sama opština Pirot je jedna od najvećih opština po površini u Srbiji sa ukupnim brojem stanovnika 57.552 (prema popisu 2011.). U isto vreme je grad Pirot najveće naseljeno mesto i sedište Pirotskog okruga, koji obuhvata četiri opštine.

Grad Pirot sa turističkm destinacijama Stara planina i  Specijalni rezervat prirode Jerma pripada kategoriji turističkog mesta III kategorije, sa površinom od preko 1000 km2.

Turistička ponuda Pirota sa okolinom obuhvata prirodno bogatstvo u vidu Parka prirode Stara planina i Specijalnog rezervata prirode Jerma, vodopade, reke, jezera, kanjone, klisure i pećine, kulturno bogatsvo u obliku tradicije, kulture i običaja ovog kraja Srbije, pirotski govor, pirotsko ćilimarstvo i elementi sa Nacionalne liste nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije, srpska srednjevekovna tvrđava Momčilov grad, Muzej Ponišavlja, kameno selo Gostuša i mnogi drugi, uz neverovatne ukuse i specijalitete staroplaninske trpeze i lokalne gastronomije, izuzetna destinacija Evrope za lokalnu gastronomiju sa mnogim poznatim brendovima širom sveta u vidu pirotskog kačkavalja, đubeka, pirotske peglane kobasice, staroplaninske jagnjetine, staroplaninski med, sir, domaća vina i rakije.

Posetite Pirot i uživajte u najlepšim pogledima Stare planine i ukusima pirotske trpeze...

Galerija