Naučno-istraživački kamp Stara planina

30 Aug

Okuplja studente biologije, hemije, turizma i geografije sa gotovo svih univerziteta u Srbiji, prirodnjačka društva iz zemlje i okolnih zemalja, učesnike iz preko 20 zemalja sveta, srednjoškolce i volontere. Cilj kampa je naučno istraživački rad u Parku prirode Stara planina budućem Rezervata biosfere sa liste UNESCO – a, odumiranje seoskih prostora, upoznavanje različitih kultura, pre svega gastrokulture kroz Sajam staroplaninskih jela u toku kampa, osmišljavanje korisnih projekata za selo, edukacija studenata o permakulturi i ekoturizmu kao i edukacija o seoskim tradicijama.Održava se u julu mesecu.

Organizatori: Udruženje "Temska", NIDSBE"Josif Pančić", DBI "Branislav Bukurov", EID "Mladen Karaman",BD "Sava Petrović", BID "Josif Pančić", MZ Temska.
 

Galerija