Spomen crkva Svetog Jovana Glavoseka-Krupac

02 Mar

Crkva posvećena Svetom Jovanu Glavoseku,nedaleko od sela Krupac predsatvlja spomen crkvu u kojoj se nalaze posmrtni ostaci srpskih ratnika u Srpsko-turskom ratu od 1876. do 1877. i  tokom ratova u periodu od 1912 do 1918.godine.Podignuta je početkom 20.veka na mestu nekadašnjeg manastira.Zaštićena je od strane države kao nepokretno kulturno dobro sa statusom spomenika kulture od 1991.godine i u sastavu je manastira Krupac.