Nastavak uređenja i sređivanja izletišta u okolini Pirota

02 Jun

Nastavljamo sa redovnim održavanjem, košenjem i uređenjem izletišta, odmarališta i turističkih lokaliteta u okolini Pirota. Predstoji nam i dodatno obogaćivanje nekih lokaliteta drvenim mobilijarom iz redovnog održavanja. U interesantne turističke lokalitete spadaju izletište Krivi vir, vodopad Bukovački do, izletište Bukovački do, Bigar, Smilovica i drugi. U narednom periodu nastavljamo na lokalitetima Slavinjsko grlo, parking kod staze za vidikovac Kozji kamen, vodopad Tupavica, Ponor, Draganov vir, Vrelo, Jerma, Sukovo, Pakleštica, Vlasi i mnogi drugi.

Galerija