Dupni kamen

14 Jan

Dupni kamen ili kamik je veoma atraktivno mesto i predstavlja otvor,rupu(dupku) u steni,po kome je i dobio naziv.Nalazi se u južnom delu planine Del,koja je ogranak planine Vidlič.Ovaj jedinstveni oblik kraškog reljefa razdvaja rečnu dolinu Dobrodolske(Gradašničke) reke od doline Visočice i Zavojskog jezera.U prošlosti ovo mesto je bilo stečište hajduka i nalazi se na oko 1.000 m n.v.Početak staze ka Dupnom kamenu nalazi se na putu za selo Rsovci,tačnije par stotina metara pre obeležene staze koja vodi ka vidikovcu Koziji kamen.Staza je preporučljiva svima za šetnju,nije zahtevna i vodi kroz šumu bora i hrasta.Nedaleko od odredišta nalazi se i izvor sa 12 korita koja služe kao pojila za stoku  i tokom prolećnih meseci mogu se videti velika krda krava što je nesvakidašnji prizor.

Foto:Jovan Stefanović

Galerija