Objavljen oglas za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca

14 Nov

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je oglas za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca.

Zainteresovani kandidati prijave za polaganje stručnog ispita mogu podneti od 15. do 22. novembra 2016. godine.

Prijave za polaganje podnose se poštom na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd, ili se mogu predati na pisarnici ministarstva na istoj adresi.ˮ

Dokumenta:

Oglas za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca

Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča

Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita za turističkog pratioca

Obrazac 1 - Izjava o pribavljanju dokumenata od strane organa

Obrazac 2 - Izjava o pribavljanju dokumenata od strane kandidata