Program razvoja turizma grada Pirota 2018-2022

26 Oct

Grad Pirot počeo je sa izradom Programa razvoja turizma grada Pirota. Ovaj strateški dokument biće usaglašen sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije 2015.-2025. Program razvoja turizma grada Pirota radi se za period od 2018.-2022. godine. Na prvim radionicama izrade Programa, održane 23. i 24. oktobra 2017. godine, učestvovale su sve zainteresovane strane i činioci razvoja turizma grada Pirota.