Vaučeri za odmor u Srbiji-2022.godine

21 Dec

Ministarstvo trgovine,turizma i telekomunikacija,poziva sve ugostitelje da se prijave za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u svojim objektima.Ono što je novina,od naredne godine, je da će se celokupan postupak prijave,rezervacije i  podnošenje zahteva za refundaciju troškova, na kraju,vršiti preko centralno- informacionog sistema (e-Turista),tako da je obaveza ugostitelja da bude registrovan u ovom sistemu.
Kao i predhodnih godina,vrednost vaučera iznosiće 5.000 dinara i njime se može platiti isključivo usluga smeštaja,van mesta prebivališta korisnika vaučera.

Sve dodatne informacije mogu se naći na sajtu Ministarstva na sledećem linku:https://mtt.gov.rs/tekst/29693/vauceri-za-odmor-u-srbiji.php