Novih 300.000 vaučera za odmor u Srbiji

28 Jun

Ministrastvo turizma,počelo je podelu još 200.000 vaučera za odmor u Srbiji,u trajanju od minimum 5 noćenja.Ono što je novina u odnosu na predhodnu akciju je vrednost vaučera,koja sada iznosi 15.000 dinara,što je znatno više u odnosu na dosadašnju vrednost .Takođe,novina je i da se sada vaučerima može plaćati i usluga ishrane a ne samo usluga  smeštaja kao što je do sada bilo.

Jedan od uslova za korišćenje besplatnih vaučera  je kao i do sada,da se mogu koristiti isključivo izvan mesta stalog boravka.Građani koji su već dobili vaučere u vrednosti od 5.000 dinara,i još uvek ih nisu iskoristili,mogu aplicirati za dodatna sredstva(razliku) od 10.000 dinara.Za ovu kategoriju namenjeno je 100.000 vaučera.