02 Jun

Obaveštenje o dodeli subvencija turističkim vodičima i pratiocima

https://mtt.gov.rs/vesti/obavestenje-o-dodeli-subvencija/ ...

01 Jun

U toku je Konkurs gradske uprave Pirot za ruralni razvoj i povecanje smestajnih kapaciteta na selu. Rok za podnošenje prijava je 14. jun 2021.

https://www.pirot.rs/index.php/loksamouprava/2014-07-10-11-35-01/konkursi-i-javni-pozivi-2/5394-konkurs-o-uslovima-i-nacinu-za-ostvarivanje-prava-na-podsticaje-za-unapredenje-ekonomskih-aktivnosti-na-selu-kroz-podrsku-nepoljoprivrednim-aktivnostima-u-2021-godini-2 ...

17 May

Konkurs o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaje za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u 2021. godini

https://www.pirot.rs/index.php/loksamouprava/2014-07-10-11-35-01/konkursi-i-javni-pozivi-2/5394-konkurs-o-uslovima-i-nacinu-za-ostvarivanje-prava-na-podsticaje-za-unapredenje-ekonomskih-aktivnosti-na-selu-kroz-podrsku-nepoljoprivrednim-aktivnostima-u-2021-godini-2     ...

14 May

Raspisan Konkurs grada Pirota za subvencije u ruralnom turizmu

https://www.plusonline.rs/raspisan-konkurs-za-subvencije-za-unapre-enje-seoskog-turizma-vladan-vasi-ovim-emo-pobolj-ati-turisti-ku-ponudu-grada-pirota Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana raspisivanja Konkursa. ...

19 Apr

U pripremi Konkurs ruralnog razvoja grada Pirota

https://www.pirotskevesti.rs/kroz-subvencije-seoskim-turistickim-gazdinstvima-do-dupliranja-smestajnih-kapaciteta/   ...