13 Dec

Vidikovac KITKA

Vidikovac Kitka jedan je od vidikovca koji nije naročito popularan  i poznat što ne umanjuje njegovu atraktivnost. Do ovog vidikovca se može doći iz nekoliko pravaca različite težine uspona.Najčešće se koristi pravac od sela Pokrevenik,koje je od Pirota udaljeno 16km.Sta...

13 Dec

Vidikovac PAKLEŠKI VRH

Pakleški vrh nalazi se na visini od 1300 metara.Do ovog vidikovca dolazi se,najjednostavnije iz sela Dojkinci. Za polaznu tačku treba odabrati centar sela,mada se do Pkleškog vrha može doći i  sa kraja sela,tačnije od planinarskog doma.S obzirom da je iz ovog pravca velika ...

13 Dec

Vidikovac RAVNI KAMIK

Vidikovac Ravni kamik nalazi se izned sela Vlasi,koje je od Pirota udaljeno 24 km u pravcu Specijalnog Rezervata Prirode - Jerma. Do staze koja vodi do vidikovca treba poći od objekta koji predstavlja seosku zadrugu.Staza je obeležena putokazima koji jasno ukazuju pravac kretanja.Do vidikovca b...

13 Dec

Vidikovac BRATKOVA STRANA ILI BRATKOV VRH

Vidikovac Bratkova strana nalazi se na visini od 1940 metara.Na putu do ovog vidikovca prolazi se kroz Specijalni rezervat prirode Arbinje,jedan od najlepših rezervata prirode Stare planine.Ovo je pravac koji se najčešće koristi,iako se do ovog vidikovca može doći iz pravca Zavojsk...

13 Dec

Vidikovac VIKALIŠTE

Vidikovac Vikalište,nalazi se u ataru sela Rudinje na Staroj planini,od Pirota udaljeno 19km.Postoji nekoliko pravaca iz kojih se može doći do ovog vidikovca,a onaj koji iskusni palninari preporučuju je od crkve i stare škole u selu Rudinje.Nakon prolaska pored crkve,put koji dalje ...